Πιλοτικές εφαρμογές

Για το έργο Pelagos δημιουργήθηκαν δύο πιλοτικές εφαρμογές και ένα ψηφιακό αποθετήριο τεκμηρίων.

Σκοπός της δημιουργίας των πιλοτικών αυτών εφαρμογών είναι η απόκτηση τεχνογνωσίας, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και οδηγών αναφοράς και η καλή οργάνωση των διαδικασιών και του πλαισίου χρήσης αυτών. Για αυτόν τον λόγο, το παραγόμενο υλικό είναι προσβάσιμο και ανοιχτό στο κοινό. Ως κύριο αποτέλεσμα, στόχος είναι η δημιουργία ολοκληρωμένης ερευνητικής υποδομής στην πανεπιστημιακή μονάδα Σύρου για την ψηφιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς, βασισμένη σε σύγχρονο εξοπλισμό, η οποία θα μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέλλον από τους ερευνητές του ΤΜΣΠΣ και συνεργαζόμενους φορείς σε έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Οικία Ρεθύμνη – Λύκειο Ελληνίδων

Η πρώτη εφαρμογή έχει ως αντικείμενο την ψηφιοποίηση του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου (οικία Ρεθύμνης). Στόχος είναι η δημιουργία τρισδιάστατου εικονικού μουσείου, με σκοπό την απομακρυσμένη προβολή των περιοδικών εκθέσεων του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου, σε πιλοτικό επίπεδο.

Τμήμα του εσωτερικού χώρου του κτηρίου ψηφιοποιήθηκε με τη χρήση φωτογράφησης και σάρωσης λέιζερ. Στην συνέχεια, δημιουργήθηκε μοντέλο του υπόλοιπου κτηρίου με χρήση λογισμικού τρισδιάστατης μοντελοποίησης (CAD). Επιπλέον, επιλεγμένα εκθέματα του λαογραφικού μουσείου ψηφιοποιήθηκαν με μικτές τεχνικές και τοποθετήθηκαν σε κατάλληλες προθήκες στο εικονικό μουσείο.

Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν ελεύθερα στον χώρο εικονικού μουσείου σε τρεις διαστάσεις μέσω διαδικτύου και να αλληλοεπιδράσουν με τα επιλεγμένα εκθέματα.

Λοιμοκαθαρτήριο “Λαζαρέτο”

Η δεύτερη εφαρμογή έχει ως αντικείμενο την ψηφιοποίηση και προβολή του κτηριακού συγκροτήματος του λοιμοκαθαρτήριου της Σύρου, του γνωστού Λαζαρέτου. Ο χώρος ψηφιοποιήθηκε με τη χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων μηχανών (drones), έγινε επεξεργασία του ψηφιακού μοντέλου και βελτιστοποίηση για προβολή στο διαδίκτυο, και προβάλλεται σε ειδικό ιστότοπο επαυξημένο με χρήσιμες επισημειώσεις, όπου επιτρέπεται η ελεύθερη περιήγηση και η θέαση σε πρώτο πρόσωπο.

Ψηφιακό αποθετήριο

Μία επιπλέον δράση του έργου, είναι η δημιουργία αυτού του ψηφιακού αποθετηρίου, με σκοπό τη διαφύλαξη και την ανάδειξη τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία θα μπορεί να εμπλουτιστεί μελλοντικά με ψηφιοποιήσεις αντικειμένων σχετικές με το θέμα. Πέρα από τις ψηφιοποιήσεις των εκθεμάτων και του ρουχισμού του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου, στο αποθετήριο παρουσιάζονται και επιλεγμένες μοντελοποιήσεις αντικειμένων φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, καθώς επίσης και μια συλλογή υλικού από το εικονικό μουσείο ρεμπέτικης και παραδοσιακής μουσικής του Αρχείου Κουνάδη.