Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου

Τμήμα του εσωτερικού χώρου του κτηρίου ψηφιοποιήθηκε με τη χρήση φωτογράφισης και σάρωσης με λέιζερ. Στην συνέχεια, δημιουργήθηκε μοντέλο του υπόλοιπου κτηρίου με χρήση λογισμικού τρισδιάστατης μοντελοποίησης (CAD). Επιπλέον, επιλεγμένα εκθέματα του λαογραφικού μουσείου ψηφιοποιήθηκαν με μικτές τεχνικές και τοποθετήθηκαν σε κατάλληλες προθήκες στο εικονικό μουσείο.

Τμήμα του εσωτερικού χώρου του κτηρίου ψηφιοποιήθηκε με τη χρήση φωτογράφισης και σάρωσης με λέιζερ. Στην συνέχεια, δημιουργήθηκε μοντέλο του υπόλοιπου κτηρίου με χρήση λογισμικού τρισδιάστατης μοντελοποίησης (CAD). Επιπλέον, επιλεγμένα εκθέματα του λαογραφικού μουσείου ψηφιοποιήθηκαν με μικτές τεχνικές και τοποθετήθηκαν σε κατάλληλες προθήκες στο εικονικό μουσείο.

Το τζάκι του υπνοδωματίου του πρώτου ορόφου, μοντελοποιημένο με χρήση laser scanning.  
Πιλοτικές μοντελοποιήσεις με laser scanning χώρου / αντικειμένων.

Μπορείτε να περιηγηθείτε ελεύθερα στον χώρο εικονικού μουσείου σε τρεις διαστάσεις μέσω διαδικτύου και να αλληλεπιδράσετε με τα επιλεγμένα εκθέματα.