Νέες τεχνολογίες

…στην υπηρεσία του πολιτισμού

Σύγχρονες τεχνικές βασισμένες στη δομή από κίνηση και την σάρωση λέιζερ, μπορούν να απλοποιήσουν τις διαδικασίες ψηφιοποίησης παράγοντας πολύ υψηλής ποιότητας και λεπτομέρειας δισδιάστατα ή τρισδιάστατα μοντέλα. Τέτοια μπορεί να είναι διάφορα τεχνουργήματα, μνημεία, εσωτερικοί χώροι, φυσικό τοπίο, ή ακόμα και πρακτικές όπως είναι ο χορός. Η ουσιαστική όμως προσφορά των τεχνολογιών αυτών στην υπηρεσία του πολιτισμού, δεν είναι η τεχνική εισαγωγή δεδομένων σε έναν υπολογιστή, αλλά η εξαγωγή μοναδικού, πρωτότυπου και καινοτόμου περιεχομένου, ώστε να ενισχυθεί η συνολική εμπειρία του επισκέπτη.

Το Pelagos έχει εστιάσει στο να δημιουργηθεί η βάση έτσι ώστε μέσα από την χρήση νέων τεχνολογιών, να ερευνηθούν οι βέλτιστοι τρόποι διάσωσής, διάδοσης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς του Νοτίου Αιγαίου: στο να καταστήσει δηλαδή σημεία ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος ελκυστικά, εκσυγχρονισμένα και προσβάσιμα για όλους.

Εμπλουτισμένες εμπειρίες

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ένα πρωτότυπο και σύγχρονο μέσο προσέλκυσης κοινού: επαναφέρουν στο προσκήνιο μέρη σημαντικού πολιτιστικού αποθέματος τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν εκ νέου, τόσο για θέματα παιδείας και έρευνας, όσο και για οικονομικό όφελος. Με την βοήθεια της τεχνολογίας, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν σύγχρονα, διαχρονικά μουσεία εμπλουτισμένου περιεχομένου επικεντρωμένα στην εμπειρία, τα οποία προσφέρουν μοναδικά συναισθήματα στον επισκέπτη. Η αναβίωση εντός πλαισίου τόπων και πολιτισμών που χάνονται στον χρόνο, πέρα από την ιστορική ακρίβεια που προσφέρει, μεταφράζεται σε αυξημένη επισκεψιμότητα με μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στην διάδοση του πολιτισμού.

Εναρμόνιση με τις σύγχρονες τάσεις

Οι νεότερες γενιές έχουν γαλουχηθεί με την τεχνολογία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι προκειμένου να διατηρηθεί το ενδιαφέρον τους για την παράδοση, η ανάγκη εναρμονισμού των χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος με τις τρέχουσες τάσεις, είναι επιτακτική. Εμπλουτίζοντας τα υπάρχοντα εκθέματα ενός μουσείου με ψηφιακό, διαδραστικό υλικό και με την δημιουργία νεωτεριστικού και πρωτοποριακού περιεχομένου, οι νέες γενιές επανακτούν το ενδιαφέρον τους για την ιστορία μέσα από δραστηριότητες οι οποίες συμβαδίζουν με τον γενικότερο τρόπο ζωής τους. Συνδυάζοντας την εκπαίδευση με την ψυχαγωγία, η διαδικασία της μάθησης γίνεται ευκολότερη, γρηγορότερη και ευχάριστη, καθώς δεν πρόκειται για μια απλή έκθεση στην πληροφορία, αλλά για μια βιωματική μεταφορά.

Παγκόσμια και καθολική προσβασιμότητα

Η πανδημία του 2020 έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών τρόπων ανοιχτής, απομακρυσμένης και ασφαλούς πρόσβασης σε χώρους πολιτισμού για όλους τους πολίτες, χωρίς την εξάρτηση από γεωγραφικά όρια ή από φυσικούς περιορισμούς. Τα εικονικά μουσεία και οι διαδραστικοί ιστότοποι αποτελούν την σύγχρονη απάντηση στο πρόβλημα αυτό. Απομακρυσμένες κοινότητες, επισκέπτες άλλων χωρών και κοινωνικές ομάδες οι οποίες μέχρι πρόσφατα αποκλείονταν από την εμπειρία του πολιτισμού, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ή τα άτομα με αναπηρία, μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να αποκτήσουν γνώσεις και βιώματα όπου μέχρι προσφάτως δεν ήταν εφικτό.