Το έργο

Η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας αναμφισβήτητα είναι τεράστια. Με τον όρο αυτόν όμως, αναφερόμαστε σε κάτι πολύ περισσότερο από την ύλη: μνημεία, έργα τέχνης, εργαλεία, χειροτεχνήματα, περιγράφουν κοινωνίες, παρέχουν συνδέσεις με αξίες και πεποιθήσεις και βοηθούν τους ανθρώπους να έχουν την αίσθηση του ανήκειν, καθώς μοιράζονται κοινές μνήμες. Η ιστορία, το πλαίσιο, αλλά και μύθοι, έθιμα, παραδόσεις, χοροί, μουσική, δρώμενα, δεξιότητες ή τεχνικές που αποτελούν μαρτυρίες του παραδοσιακού, λαϊκού και λόγιου πολιτισμού, είναι αναπόσπαστα τμήματα του άυλου κληροδοτήματος ενός τόπου.

Το Pelagos δεν αποσκοπεί μόνο στην ψηφιακή καταγραφή της υλικής και στην απλή περιγραφή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Νοτίου Αιγαίου. Οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται προσεκτικά και με τέτοιον τρόπο, ώστε να επαναπροσδιορίσουν την σχέση του επισκέπτη με την ιστορία. Με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο, στόχος είναι το να εμπλουτιστεί δυναμικά, εξατομικευμένα και πρωτοποριακά το ταξίδι του στο χώρο και στο χρόνο του ελληνικού πολιτισμού: να του προσφέρουν δηλαδή μια πλούσια πολιτιστική εμπειρία.


Στόχοι του έργου

Διάσωση του παρελθόντος

Η συλλογή, η προστασία και η διατήρηση πολύτιμων ιστορικά μνημείων, αντικειμένων, τεχνουργημάτων και τεχνικών μέσω της ψηφιοποίησης, πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί μια πολύ σημαντική πρακτική κατανόησης του παρελθόντος, κρίνεται πλέον αναγκαία προκειμένου να διαφυλαχθούν τα τεκμήρια αυτά από φυσικές φθορές για τις μελλοντικές γενεές. Κυρίως όμως, πρόκειται για μια ευκαιρία για την ουσιαστική εκμετάλλευση του πλούσιου κληροδοτήματος της χώρας μας με καινοτόμους τρόπους.

Ανάδειξη του παρόντος

Οι σύγχρονες διεθνείς τάσεις υποδεικνύουν την άνθιση του πολιτιστικού τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού εμπειρίας. Η ανάγκη υποστήριξης των τάσεων αυτών με την χρήση τεχνολογιών όπως οι εικονικές διαδραστικές εμπειρίες, είναι μια σημαντική ευκαιρία σύνδεσης της ιστορίας με το σήμερα. Η ανάδειξη της υπάρχουσας πολιτιστικής κληρονομιάς με την χρήση νέων τεχνολογιών αιχμής, προσφέρει έναν καινούργιο, πρωτοποριακό τρόπο θέασης του παρελθόντος, συνυφασμένο με την διαδικασία πολιτισμικής παραγωγής στο παρόν. Ταυτόχρονα, παρέχει σημαντικές ευκαιρίες οικονομικής αξιοποίησης.

Ανάπτυξη για το μέλλον

Το ψηφιοποιημένο υλικό αποτελεί την βάση για περαιτέρω ανάπτυξη πληθώρας εφαρμογών με τεράστια οφέλη για τον τουρισμό, την εκπαίδευση και την έρευνα. Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, φορητή επαυξημένη πραγματικότητα για την ξενάγηση επισκεπτών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, διαδραστικές εγκαταστάσεις, ιστότοποι με πλούσιο τρισδιάστατο διαδραστικό περιεχόμενο – οι δυνατότητες είναι απεριόριστες!

Συντελεστές του έργου

Επιστημονικός υπεύθυνος: Σπύρος Βοσινάκης

Συνεργάτες: Ανδρέας Ελ Σαέρ, Γεωργία Σπυριδάκη, Στέλιος Σταυρίδης, Ανδριανός Παππάς, Μαριλένα Τζωρτζάκη

Ευχαριστίες

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα παρακάτω άτομα για τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων αυτού του έργου:
Αιμιλία Αμπατζή, Δαυίδ Διακοδημητρίου, Θράσος Καμινάκης, Βασιλική Νικολακοπούλου, Θωμάς Τσουκαλάς.

Επίσης, ευχαριστούμε το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου και το Ινστιτούτο Σύρου για την άψογη συνεργασία.