Λοιμοκαθαρτήριο Σύρου

Το πρώην Λοιμοκαθαρτηρίου της Σύρου στα Λαζαρέτα ψηφιοποιήθηκε με την βοήθεια του drone DJI Phantom 4 Pro v2.0. Πραγματοποιήθηκε εναέρια πλήρης σάρωση του χώρου, από την οποία συλλέχθηκαν συνολικά περίπου 1200 εικόνες. Στην συνέχεια οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τρισδιάστατου μοντέλου του κτηριακού συγκροτήματος, μέσω ειδικού λογισμικού.

Το τελικό ψηφιακό τρισδιάστατο μοντέλο του λοιμοκαθαρτηρίου.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε ελεύθερα και να εξερευνήσετε το χώρο του λοιμοκαθαρτηρίου σε τρεις διαστάσεις.

Το λοιμοκαθαρτήριο της Σύρου από ψηλά, και η διαδικασία αποτύπωσης του χώρου με το drone DJI Phantom 4 v2.0.