Παραδοσιακές Στολές

Επιλεγμένες παραδοσιακές στολές από την πλούσια συλλογή του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου ψηφιοποιήθηκαν με την μέθοδο της φωτογραμμετρίας. Οι φορεσιές αρχικά φωτογραφήθηκαν περιμετρικά με μηχανή υψηλής ανάλυσης. Στην συνέχεια έγινε χρήση ειδικού λογισμικού για την σύνθεσή τους, προκειμένου να παραχθούν τα τρισδιάστατα μοντέλα. Τέλος, πραγματοποιήθηκε περαιτέρω επεξεργασία σε προγράμματα τρισδιάστατης μοντελοποίησης αλλά και επεξεργασίας εικόνας, ώστε να αποδοθούν με ακρίβεια οι λεπτομέρειες σε γεωμετρία και υφή.

Παραδοσιακή γυναικεία φορεσιά Άνδρου
Παραδοσιακή γυναικεία φορεσιά Σίφνου
Παραδοσιακή ανδρική φορεσιά βρακοφόρου νησιώτη
Η διαδικασία μοντελοποίησης των παραδοσιακών στολών του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου.