Εκπαιδευτικό υλικό

Καλές πρακτικές ψηφιοποίησης με drone

Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος ψηφιοποίησης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος drone, οι συνθήκες και η μέθοδος της λήψης φωτογραφικού υλικού για φωτογραμμετρία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας.…

Περισσότερα

Λογισμικά φωτογραμμετρίας

Το πρώτο βήμα στην επεξεργασία των φωτογραφιών που έχουν ληφθεί για φωτογραμμετρία είναι η σύνθεση και αντιστοίχισή τους, με στόχο την ψηφιακή ανακατασκευή του αντικειμένου προς ψηφιοποίηση. Τα…

Περισσότερα

Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση με φωτογραμμετρία

Η φωτογραμμετρία αναφέρεται γενικά σε οποιαδήποτε τεχνική χρησιμοποιεί ως μέσο φωτογραφίες για να εξάγει δεδομένα απόστασης, διαστάσεων και βάθους. Τέτοιες τεχνικές χρησιμοποιούνται συστηματικά σε διάφορες χρήσεις από τις…

Περισσότερα